Wenspaal

Algemene voorwaarden verhuur video zuil

Levering

Wij behouden het recht de gehuurde producten op een voor ons geschikte dag af te leveren. Uiteraard zal dit voor aanvang van uw presentatie geschieden. De transportkosten zijn berekend in de prijsindicatie van deze huurofferte. Alle bedragen zijn inclusief btw.

De kosten hiervoor worden berekend op afstand:

- Tot 30 kilometer: gratis bezorging.
- Tot 70 kilometer: € 40,-.
- Meer dan 70 kilometer: € 0,40 per kilometer.

Voor de eilanden gelden andere condities, neemt u hiervoor contact op.

Installatie/plaatsing op locatie

Uiteraard verzorgen wij, op aanvraag van u, de installatie en plaatsing van de materialen. De volgende extra kosten worden berekend voor: Wachttijd en/of het installeren van de applicatie op locatie wordt doorbelast en berekend op basis van nacalculatie tegen een uurtarief van €65,00 per uur. Voor installaties vóór 08.00 uur, na 19.00 uur en/of in het weekend geldt een toeslag van 50%.

Verzekering

De verzekering bedraagt 8% van de huurprijs. De apparatuur is verzekerd binnen Nederland voor het risico van diefstal (alleen indien er sporen zijn van braak), brand en waterschade. Bij diefstal dient de huurder binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en verhuurder en direct een kopie van aangifte te verzenden. Voor diefstal en verduistering van onze apparatuur of schade welke wordt veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik is de huurder aansprakelijk.

De huurder is verantwoordelijk voor de apparatuur vanaf het moment van levering tot het moment van ophalen door Wenspaal.nl

Aansprakelijkheid

De huurder is verplicht om voor de goederen te zorgen alsof deze hem eigen zijn, deze slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken en deze bij het einde van de periode aan Wenspaal.nl terug te geven.

Wenspaal.nl is nooit aansprakelijk voor mogelijke storingen voortvloeiend uit kabelbreuk, meegenomen software/ hardware en/of zelf uitgevoerde installatie van de apparatuur en/of software door de huurder. Bij gebruik van de apparatuur in de open lucht dient de huurder de apparatuur te overdekken en af te schermen tegen neerslag of andere weersinvloeden die de werking kunnen benadelen.

Annulering:

Indien annulering van de bevestigde huur plaatsvindt 10-20 dagen voor de huurperiode, dan wordt 10% van de huurprijs berekend.

Indien annulering van de bevestigde huur plaatsvindt 5-10 dagen voor de huurperiode, dan wordt 40% van de huurprijs berekend.

Indien annulering van de bevestigde huur plaatsvindt 1-5 dagen voor de huurperiode, dan wordt 75% van de huurprijs berekend.

Rechten

De software die op onze systemen kunnen worden geinstalleerd dienen ten allertijden legaal te zijn. Installatie via derden is niet toegestaan. Tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met Wenspaal.nl.

Portret recht

De Huurder dient er van verzekert te zijn dat de foto's en of video filmpjes die gemaakt worden via een van onze systemen het portretrecht niet schaden. En dat de persoon die gefotografeerd en of opgenomen word op de hoogte is en toestemming heeft gegeven met het doel van deze opnames.

Procedure bij storingen

Eventuele storingen aan de apparatuur dienen direct gemeld te worden. Klachten achteraf worden niet in behandeling genomen. Indien storingen het gevolg zijn van meegenomen software, kabelbreuk en/of zelf uitgevoerde installatie van de apparatuur en/of software zullen voorrij- en servicekosten in rekening worden gebracht als gewenst word deze te komen verhelpen. Eventuele storingen aan de apparatuur is risico voor de huurder.

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Gebeurt deze niet op tijd komt uw reservering te vervallen.

 


Wenspaal.nl
Zandstraat 16
6591 DC Gennep

T: 0485-511429
W: www.wenspaal.nl
E: info@wenspaal.nl